Få överblick på eventet med enkäter

Ett underskattat sätt att få en överblick över ett event är att använda sig av ett enkätverktyg som du kan skapa efter ditt behov. Enkäter är något som används främst av företag för att få en överblick över deras anställda, men de funkar också bra att använda för ett event som sedan blir statistik ni kan ha användning av inför nästa event.

Fördelar med enkäter

Att använda sig av enkäter har många fördelar. Många kopplar enkäter till något som används inom företag för att få en inblick i hur deras anställda trivs med sina arbetsuppgifter och hur företaget kan förbättra sin arbetsmiljö. Det här är något alla kan använda sig av, inte bara etablerade företag. Är ni ett kompisgäng som brukar arrangera nyårsfester kan det hjälpa med enkätundersökningar där med.

Förutom att enkäter är bra för de som håller i eventet eller festen är det ett bra och roligt sätt att engagera sina gäster. Om ni delar ut en utskriven enkät eller skickar länken till deltagarna efter att eventet är slut kommer gästerna känna att de är involverade, vilket gör att det känns mer personligt och att deras åsikter är värda något. Det kan dessutom vara underhållande för gästerna om ni i slutet av kvällen läser upp svaren. Men håll det anonymt!

En annan stor fördel som enkäter har är framför allt för de som älskar statistik. Med enkäter kan du få statistik på lite vad som helst. Till exempel hur många av festdeltagarna som är män och vilka som är kvinnor. Det kan ge dig en tankeväckare när du inser att du enbart har bjudit in kvinnor till ditt event om skönhetsprodukter.

Frågor att ha med i en enkät

Det kan vara svårt att veta vilka frågor som ska vara med på en enkät. Det kan vara frågor som är värdefulla för er som företag att få svar på. Men dessa frågor är inte alltid de roligaste att svara på. Därför kan ni ha en enkät för de mer seriösa frågorna och en enkät med roliga frågor. Ni kan till exempel ha med frågor om de gillade musiken eller vilken drink ni serverade de tyckte bäst om.

Det viktiga att tänka på när ni sätter ihop en enkät är att frågorna ska vara tydliga, korta och lätta att svara på. Det ska inte krävas att festens gäster ska lägga stora delar av kvällen på att tänka ut svar till er enkät.