Försumma inte att underhålla din fest- och eventlokal

Har du en lokal som du hyr ut som fest- eller eventlokal är det viktigt att du löpande underhåller lokalen. Ett kontinuerligt och professionellt underhåll minskar risken för att du tvingas att genomföra större renoverings- och underhållsarbeten på grund av att lokalen skadats till följd av undermåligt underhåll. Ett typiskt exempel är att taket inte underhålls, vilket får till följd att hela lokalen drabbas av fuktskador. Detta innebär att lokalen måste repareras akut till en betydligt högre kostnad än vad underhållet hade kostat.

Underhåll av utsidan

När du är ägare till en fest- och eventlokal måste du alltid hålla lokalens utsida i mycket gott skick. Med detta avses inte endast utseendet utan framförallt dess praktiska funktion. Yttertak och ytterväggar har till syfte att hålla vatten och vind utanför lokalen och samtidigt säkerställa att lokalen håller en behaglig temperatur på insidan, såväl under vinter- som sommartid. Håller inte lokalens utsida tätt riskerar lokalen att drabbas av kostsamma skador.

Hur du ska underhålla utsidan av lokalen beror på vilket material som yttertak och ytterväggar är byggda av. Består yttertaket av ett plåttak och ytterväggarna av sten eller tegel behöver du oftast inte lägga ner något mer omfattande underhållsarbete. Vad som är viktigt är att du regelbundet besiktigar väggarna och taket. Består å andra sidan taket av takplattor och väggarna av träväggar måste du lägga ner ett kontinuerligt underhållsarbete. Träväggar ska målas om med jämna mellanrum och takplattorna måste du kontrollera löpande så att inte några sprickor eller andra skador har uppstått.

Underhåll av golv

Golvet är det som drabbas mest av slitage i en fest- och eventlokal. Förutom att evenemangen i sig sliter på golven har besökarna ofta på sig skor som provar tåligheten i de flesta golvunderlag. Ett hundratal besökare med högklackade skor går inte obemärkt förbi, inte ens om det är ett stengolv. Har lokalerna trägolv bör du slipa och lacka om golvet med jämna mellanrum. Väntar du för länge med att underhålla ett trägolv löper du risken att hela golvet behöver bytas ut. Anlitar du kontinuerligt en professionell golvläggare kan du få golvslipning till ett bra pris och samtidigt vara säker på att den blir professionellt utförd.

Underhåll av innertak och innerväggar

Lokalens innertak och innerväggar brukar inte orsaka några större bekymmer eller kostnader. Det är ytor som du själv kan underhålla och det material som du behöver för underhållet kostar inte några större summor. Det beror i och för sig på vad väggarna och taket består av för material, men ofta är det tillräckligt att göra en ommålning med jämna mellanrum för att hålla lokalerna i ett gott och representativt skick. Tänk på att det ofta är väggarna och taket som besökarna uppmärksammar, varför dess skick är avgörande för besökarnas intryck av din lokal. Och det är besökarnas intryck som avgör om lokalen kommer att hyras ut även i framtiden.